Konfirmáció 2024

Gyülekezetünkben április 28-án, vasárnap volt konfirmáció vasárnapja. Előző este a templomban bűnbánati istentisztelet keretében volt nyilvános vizsgájuk. Külön öröm, hogy négyen felnőttként konfirmáltak. A vizsga után Dr. Mátyás Péter, gyülekezetünk főgondnoka minősítette a konfirmálók hitismeretéről tett tanúbizonyságát.

Vasárnap, az ünnepi istentiszteleten az úri szent vacsora sákramentumát is kiszolgáltattuk. Ekkor járultak az úrasztala elé azok, akik most konfirmáltak.

Legyen áldás életükön, vezesse őket Isten Szentlelke, hogy gyülekezetünk lelki otthonuk legyen.

.

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone