Mága Zoltán koncert

Mága Zoltán jótékonysági koncertnek adott helyet templomunk szeptember 30-án. A teli templom közönségének adománya rászoruló gyermekek, családok felkészítését segíti a téli időre ruhával, tűzifával, vagy amire éppen szükség van. A koncertet Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor nyitotta meg köszöntővel. Hangsúlyozta, ha emberek keze összeér, ott mindig nagy dolgok történnek. Lehet belőle barátság és lehet belőle imádság is. Tegyük meg azt, amit megtehetünk azokért, akik önmagukért kevesebbet tudnak tenni. Ezután Aros János…Tovább

Körzeti nőszövetségi találkozó

Szeptember 7-én gyülekezetünk szervezte az évenként szokásos nőszövetségi találkozót a sátoraljaújhelyi, makkoshotykai és sárospataki nőszövetség tagjainak részvételével. A három gyülekezetből mintegy nyolcvanan vettek részt. A gyülekező a parókia udvaron lévő kemencés házban volt, majd énektanulás következett Dr. Takács Andrásné zenetanár vezetésével. A kezdő áhítatot Dr. Kádár Ferencné sátoraljaújhelyi lelkipásztor tartotta. Ezután Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter előadását hallgatták meg, melyet „A Szathmáry Király család szerepe a Sárospataki Kollégium történetében” címmel mondott….Tovább

Fába vésett költészet

Szeptember 1-jén az istentiszteletet követően Tokay Rozália kolozsvári fafaragó kiállítás megnyitása volt a templomi galérián. A kiállítást Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor nyitotta meg, majd a művész mondta el gondolatait. A kiállítás október 1-jéig volt megtekinthető. .  

Gyászhír: elhunyt Dr. Földy Ferenc

In memoriam Dr. Földy Ferenc . Dr. Földy Ferenc, a Sárospataki Református Egyházközség presbitere életének 85. évében hirtelen hazatért Megváltó Urához. 1935-ben született Felsőkelecsényben, a sárospataki középfokú tanítóképző intézet elvégzése után szülőfalujában tizenöt éven keresztül volt tanító és iskolaigazgató. Közben elvégezte a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetem pedagógia-pszichológia szakát, és ugyanitt 1972-ben bölcsészdoktori címet szerzett. 1971-ben Sárospatakra költözött, hogy egykori alma materében tanítson tovább. Itt ismerte meg feleségét, Asztalos Adrienne-t,…Tovább

Testvérgyülekezetünk látogatása

2016 óta testvérgyülekezetünk a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközség. Számos történelmi szál köt össze bennünket, melyek közül kiemelkedik, hogy amikor az elvakult római katolikus gyűlölet a református kollégiumot városunkból elűzte, sok hányattatás és több állomás után a bujdosó kollégiumot Marosvásárhely fogadta be. Június 28-30. között egy autóbusznyi gyülekezeti csoport érkezett Sárospatakra. Ekkor vettük használatba először a parókia udvarán létesített filagóriát, ahol ebéddel kínáltuk az érkezőket. Ezután Hercegkútra mentünk, ahol egy presbitercsalád pincelátogatásra…Tovább

Viharkár

A június 27-én tomboló vihar temetőnkben is károkat okozott. Több sír megsérült, a károk felmérése részben megtörtént. Árajánlatokat kértünk és várunk sírköves szakemberektől, hogy felmérjük, milyen költséggel állíthatók helyre a nyughelyek. Évente több elöregedett, beteg fát vágatunk ki, ezzel már sok hasonló kártól kíméltük meg temetőnket. A sírkertet letarolni nem akarjuk, csak azokat a fákat távolítjuk el, amelyekről biztosan tudható, szeles időben, viharban kidőlhetnek. A temetővel kapcsolatban az egyházközség azokkal…Tovább

Főhajtás Deseő László vezérőrnagy emléke előtt

Dezső (Deseö) László (1893-1948) Sárospatakon született. A két világháború közötti időben katonai attasé volt Moszkvában, Helsinkiben, Tallinban (Moszkva székhellyel), Kaunasban és Rigában. Hazatérve (1940. július) a gyöngyösi hadosztály tüzérparancsnoka lett, később vezérőrnaggyá lépett elő (1942. november 1.). A második magyar hadsereg kötelékében a szombathelyi III. hadtest tüzérparancsnokaként került a doni harctérre, ahol Stromm Marcell altábornagy helyetteseként vezérőrnagyi rangban szolgált. A Don-kanyar egyik magyar tábornoka volt a második világháborúban. Voronyezsnél Stromm…Tovább

Rákóczi emlékév

Az Országgyűlés a 2019. évet II. Rákóczi Ferenc emlékévvé nyilvánította abból az alkalomból, hogy II. Rákóczi Ferencet idén 315 éve Gyulafehérváron fejedelemmé választották. Június 1-2. között ebből az alkalomból a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végzett presbiterképzősök kezdeményezésére gyülekezeti termünkben megemlékezést tartottunk. A nyitó áhítatot Pásztor Gyula, a teológia lelkésze tartotta. Dr. Enghy Sándor “II. Rákóczi Ferenc személyiségének titkai,” Dr. Dienes Dénes: “II. Rákóczi Ferenc egyházpolitikájának bemutatása,” Dr. Fodor Ferenc: “II….Tovább

Cerkészhírek

TeddSzedd Cerkészcsapatunk is bekapcsolódott a TeSzedd kezdeményezésbe. Zsákokkal és gumikesztyűvel támadták meg a Bodrog partján meglapuló szemetet. A zsákok megtalálták a belevaló hulladékot. A közösség erejét megmutató rendezvényen jó volt megtisztítani a környezetet. Munka után egy jóízű halászlé tette még emlékezetesebbé a napot. Köszönet jár a meghívásért és a szervezésért Saláta Lászlónak és a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének. Ám a cserkészek számára még nem ért véget a nap. A kezdeti fáradságot…Tovább