Gyászhír: elhunyt Dr. Földy Ferenc

In memoriam Dr. Földy Ferenc . Dr. Földy Ferenc, a Sárospataki Református Egyházközség presbitere életének 85. évében hirtelen hazatért Megváltó Urához. 1935-ben született Felsőkelecsényben, a sárospataki középfokú tanítóképző intézet elvégzése után szülőfalujában tizenöt éven keresztül volt tanító és iskolaigazgató. Közben elvégezte a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetem pedagógia-pszichológia szakát, és ugyanitt 1972-ben bölcsészdoktori címet szerzett. 1971-ben Sárospatakra költözött, hogy egykori alma materében tanítson tovább. Itt ismerte meg feleségét, Asztalos Adrienne-t,…Tovább

Testvérgyülekezetünk látogatása

2016 óta testvérgyülekezetünk a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközség. Számos történelmi szál köt össze bennünket, melyek közül kiemelkedik, hogy amikor az elvakult római katolikus gyűlölet a református kollégiumot városunkból elűzte, sok hányattatás és több állomás után a bujdosó kollégiumot Marosvásárhely fogadta be. Június 28-30. között egy autóbusznyi gyülekezeti csoport érkezett Sárospatakra. Ekkor vettük használatba először a parókia udvarán létesített filagóriát, ahol ebéddel kínáltuk az érkezőket. Ezután Hercegkútra mentünk, ahol egy presbitercsalád pincelátogatásra…Tovább

Viharkár

A június 27-én tomboló vihar temetőnkben is károkat okozott. Több sír megsérült, a károk felmérése részben megtörtént. Árajánlatokat kértünk és várunk sírköves szakemberektől, hogy felmérjük, milyen költséggel állíthatók helyre a nyughelyek. Évente több elöregedett, beteg fát vágatunk ki, ezzel már sok hasonló kártól kíméltük meg temetőnket. A sírkertet letarolni nem akarjuk, csak azokat a fákat távolítjuk el, amelyekről biztosan tudható, szeles időben, viharban kidőlhetnek. A temetővel kapcsolatban az egyházközség azokkal…Tovább

Főhajtás Deseő László vezérőrnagy emléke előtt

Dezső (Deseö) László (1893-1948) Sárospatakon született. A két világháború közötti időben katonai attasé volt Moszkvában, Helsinkiben, Tallinban (Moszkva székhellyel), Kaunasban és Rigában. Hazatérve (1940. július) a gyöngyösi hadosztály tüzérparancsnoka lett, később vezérőrnaggyá lépett elő (1942. november 1.). A második magyar hadsereg kötelékében a szombathelyi III. hadtest tüzérparancsnokaként került a doni harctérre, ahol Stromm Marcell altábornagy helyetteseként vezérőrnagyi rangban szolgált. A Don-kanyar egyik magyar tábornoka volt a második világháborúban. Voronyezsnél Stromm…Tovább

Rákóczi emlékév

Az Országgyűlés a 2019. évet II. Rákóczi Ferenc emlékévvé nyilvánította abból az alkalomból, hogy II. Rákóczi Ferencet idén 315 éve Gyulafehérváron fejedelemmé választották. Június 1-2. között ebből az alkalomból a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végzett presbiterképzősök kezdeményezésére gyülekezeti termünkben megemlékezést tartottunk. A nyitó áhítatot Pásztor Gyula, a teológia lelkésze tartotta. Dr. Enghy Sándor “II. Rákóczi Ferenc személyiségének titkai,” Dr. Dienes Dénes: “II. Rákóczi Ferenc egyházpolitikájának bemutatása,” Dr. Fodor Ferenc: “II….Tovább

Cerkészhírek

TeddSzedd Cerkészcsapatunk is bekapcsolódott a TeSzedd kezdeményezésbe. Zsákokkal és gumikesztyűvel támadták meg a Bodrog partján meglapuló szemetet. A zsákok megtalálták a belevaló hulladékot. A közösség erejét megmutató rendezvényen jó volt megtisztítani a környezetet. Munka után egy jóízű halászlé tette még emlékezetesebbé a napot. Köszönet jár a meghívásért és a szervezésért Saláta Lászlónak és a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének. Ám a cserkészek számára még nem ért véget a nap. A kezdeti fáradságot…Tovább

Ételt osztottak a rászorulóknak a sárospataki cserkészek

A 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat is bekapcsolódott a Sárospataki Református Egyház által szervezett ételosztásba. A menü paprikáskrumpli (lecsókolbásszal, húsos szalonnával), savanyú uborka, kenyér, citromos tea és Kövér Zsolt cukrászmesternek köszönhetően sütemény volt. Több mint hatvan adag elkészítésére és kiosztására került sor. Ezen a héten kiemelkedő alkalmak kínálkoztak a cserkészek számára az Isten, Haza és Embertárs szolgálatára. A március 15-i ünnepségen való részvétel, koszorúzás a Kossuth szobornál a Hazához való…Tovább

Egyházlátogatás 2019

. Egyházunk rendje szerint minden gyülekezetben évente egy alkalommal egyházlátogatás történik. Az egyházmegye esperese lelkipásztorokat bíz meg azzal, hogy a gyülekezetek tekintsék át a gyülekezet életét. Ilyenkor megvizsgálják, hogy a gyülekezetekben milyen lelki élet folyik, rendben történik-e a gyülekezetek gazdálkodása, az ügykezelés, anyakönyvek vezetése, iratok kezelése. Az egyházlátogatók a hívekkel is találkoznak. Egyházközségünkben idén március 6-án volt egyházlátogatás. Egyházlátogatóink a gyülekezettel a 17 órakor kezdődő bibliaórán találkoztak. Sándor Töhötöm karcsai…Tovább

Q2 Konferencia

Ifjúságunk kisebb csoportja március 2.-án Miskolcon járt a Q2 Konferencián.  A konferencia címe Gendemergency volt. Gabrielle Kuby német keresztyén írónő, szociológus tartott előadást a nemi identitás kérdéseiről. Ezt követően fiataljaink workshop beszélgetéseken vehettek részt. Hazafelé utunkon a beszélgetések alapján elmondhatom, hogy fiataljaink újra megerősödtek abban a tényben, Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Ezen az ember nem tud változtatni. Férfiként és nőként, apaként és anyaként kell az ő dicsőségére…Tovább

Szerencsen vendégeskedtek a sárospataki cserkészek

A 792. Bocskai István cserkészcsapat meghívásának eleget téve a 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat részt vett a szerencsi cserkészfarsangon, melynek a helyszíne a szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola volt. A farsang rövid imával kezdődött, amit cserkészjátékok és a keretmese követett. Az izgalmakat sorjáték fokozta, melynek csapatait Asterix, Obelix, Kleopátra és Ceasar vezette. Ezt követően az éhes cserkészek édes és sós süteményekkel, fánkkal és csokoládéval csillapították éhségüket, csodaturmixszal oltották szomjukat. A…Tovább

Életkép a gyermek-istentiszteletről

Jákób álmában olyan létrát látott, ami a földtől az égig ért, és Isten angyalai jártak rajta fel, s alá. Az Úr állt rajta, és szólt hozzá. (1Móz 28). Amikor fölébredt Jákób, azt mondta, félelmes ez a hely, az ég kapuja. Milyen ostoba az ember, hogy azt mondja: ha látom Istent, akkor hiszem, hogy létezik. Jákób is inkább hallotta, mint látta, mégis félelmesnek mondta a látványt. A Szent dicsősége hatalommal teljes,…Tovább

Kántálás

Gyülekezetünk gyermekekből és felnőttekből álló csoportja kántálást szervezett. Összességében mostanra mintegy hatvan családot és egyedül álló embert kerestünk fel. Ebben az évben erdélyi kántáló éneket, ünnepi köszöntőt adtunk elő, amely Jézus működését üdvtörténeti összefüggésben mutatta be, születésétől kereszthalálán és feltámadásán, mennybe menetelén át a Szentlélek kitöltetéséig. Jézus számunkra nem csupán karácsonyi kisgyermek, hanem üdvösségünk szerzője, aki váltsághalála és feltámadása, mennybemenetele és Lelkének kitöltetése által vezet a megszentelődés útján. Az erdélyi…Tovább