Kiállítás a karzati galérián

November 26-án a délelőtti istentiszteletet követően a templom karzati galériáján volt Kőszeginé Magyari Julianna festészeti kiállításának megnyitója. A kiállítást Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor nyitotta meg. Utalt rá, hogy Kőszeginé Magyari Juliannát nem kell a gyülekezetnek bemutatni, hiszen vasárnaponként részt vesz istentiszteleteinken és az énekkarunknak is tagja. Ismertette a művész életútját és a résztvevők megtekintették a festményeket. . . . .

Reményi Ede kamarazenekar koncertje

November 19-én az esti istentisztelet zenés áhítat volt. A miskolci Reményi Ede kamarazenekar előadóművészei Hálakoncertet tartottak. Az áhítatot a gyülekezet lelkipásztora tartotta. Énekléssel, igeolvasással és rövid Szentírás-magyarázattal kezdődött. Miért is adtunk hálát? Nem kerek évforduló adta a koncert megrendezését. A lelkipásztor utalt rá, hogy a kamarazenekar 1981-ben jött létre, negyvenkét évvel ezelőtt. Nem kerek évforduló. Lehet ugyan találni kerek évfordulót is mindig, ha a múltba visszatekintünk. A sárospataki gyülekezet idén…Tovább

Hungaricus koncert

A november 19-én tartott istentiszteleten a Hungaricus együttes két tagja – Jánosi András hegedűn és Kollár Apró Anna kobzon – szolgált gyülekezetünkben.  Az együttest a szándékkal alapították, hogy a korábbi századok régi magyar zenei gyűjteményeinek dallamanyagát életre keltse. A korábbi, Jánosi Együttes néven működő vonós együttes a magyarországi táncház-mozgalom kialakítói közé tartozik, így nagy tapasztalatuk van a zene közösségformáló szerepének gyakorlásában. A Hungaricus együttes a négy évtizeddel ezelőtt megkezdett kutatómunkát…Tovább

Jótékonysági koncert

Városunkban él egy kiskorú gyermekeit nevelő édesapa – Ruskó Attila -, akinek egyik gyermeke súlyos beteg. Sokan aggódtunk érte, de reménységben hordoztuk sorsát, hogy Isten a betegségnél hatalmasabb. A gyermek hosszú időt töltött kórházban, a kezelésekre szerencsére jól reagált, de korábbi életkörülményei nem voltak megfelelőek a további felépülése szempontjából. Jó szándékú emberek – civil szervezetek, egyházak, magán személyek, önkormányzat, vállalkozók – összefogásából sikerült a családnak megfelelő lakhatási körülményeket biztosítani. Ahhoz,…Tovább

Felújítások

A Presbitérium augusztus 29-én tartott ülésén hozott határozata értelmében azóta folyamatosan többféle felújítás történt gyülekezetünkben. Megújult a Lorántffy-terem. Új és világosabb lámatesteket építettünk be, elvégezték a festést és a mázolást. A gyülekezeti teremhez tartozó konyhát is felújítottuk, új bútorzat került beépítésre egy család felajánlása által. Megnövekedett ezáltal a rakodófelület is, amire nagy szükség volt. A parókiaudvar töredezett, felfagyott betonjárdája helyett a környezethez jobban illő térkőborítású járda épült. Felújítottuk a ravatalozót…Tovább

Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4-én, a Trianoni Békediktátum aláírása napján a délelőtti istentisztelet keretében emlékeztünk meg a 103 évvel ezelőtt történt eseményről, melynek máig ható következményei vannak nemzetünk életében. Az istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. Az istentiszteleten énekelt a városi kórus Dr. Sándor Zoltán vezetésével. A folytatásban a templomkertben Dr. Dienes Dénes, a Református Gyűjtemény igazgatója, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára beszédet mondott. Ezután megkoszorúztuk a templomkertben lévő trianoni emlékművet….Tovább

Anyák napi istentisztelet

Május 7-én az édesanyákat köszöntöttük gyülekezetünkben. A délelőtti istentiszteleten a református általános iskola diákjai is jelen voltak, énekszóval, igeolvasással és imádsággal szolgáltak. Igét hirdetett Fejér Zoltán intézményi lelkész. Az intézmény énekkarát Takácsné Horváth Emőke tanárnő vezényelte. Délután a ravatalozóból eltávolítottuk a temetésekre leginkább emlékeztető kellékeket, s ott is istentiszteletet tartottunk. Azok emlékeztek, akik édesanyjuk személyét szívükben őrzik. A délelőtti istentiszteleten készült fényképekből közlünk néhányat. .  . . . ,

Hálaadó istentisztelet

Az 1538 óta működő Sárospataki Református Egyházközség közgyűlése tíz évvel ezelőtt választotta meg lelkipásztorának Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor, teológiai tanárt, aki hitvestársával együtt szolgálja közöttünk Isten dicsőségét, közösségünk külső és belső épülését. Ő a négyszáznyolcvanöt éves gyülekezet hetvenharmadik lelkipásztora. A gyülekezettel közösen megtett útra visszatekintve Isten megtartó kegyelméről és jóságának közöttünk véghezvitt jeleiről emlékeztünk meg. Az igehirdetés szolgálatát Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke végezte. A nap témája: „Együtt…Tovább

Konfirmáció 2023

Április 23-án volt gyülekezetünkben konfirmáció vasárnapja. Huszonhárom fiatal tett konfirmációs fogadalmat és járult az úri szent vacsora vételére népes gyülekezeti közösségben. Akik korosztályukból kisgyermek korukban gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesültek és városunkban laktak, alig voltak többen, mint ahányan most konfirmáltak. Ez azt az örvendetes tényt jelzi, hogy szüleik nemcsak keresztelésükkor tartották fontosnak, hogy gyermekük Istenhez tartozzon, hanem most is. Legyen ezért embernek – a szülőknek – köszönet, Istené pedig a…Tovább

Gyakornoki vizsga-istentisztelet

Gyülekezetünkben gyakornoki évét tölti Molnár Zsolt. Szolgálatát örömmel és tartalmasan látja el közöttünk. A teológus hallgatók életének egyik jelentős mérföldköve, amikor gyülekezeti közösségben vizsga-istentiszteletet kell tartaniuk. Ez abból áll, hogy egy vasárnapi istentiszteletet kell megtartaniuk. A gyülekezet talán nem is sejti, hogy az igehirdetést végző ifjú lelkész életében ennek milyen nagy jelentősége van. A gyülekezet tagjai között foglal helyet a Sárospataki Református Teológiai Akadémia képviselője, a Zempléni Református Egyházmegye által…Tovább

Jótékonysági est

Február 18-án, szombaton jótékonysági estet szervezett a városban élő három történelmi keresztyén felekezet. A római katolikusik, görög katolikusok és a reformátusok. Az est színhelye a Mudrány étterem volt. Azt a célt tűztük ki, hogy az est tiszta bevételével a Sárospatakon tanuló kárpátaljai diákokat segítjük. A rendezvényt az est háziasszonya, Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nyitotta meg. Köszöntést mondott Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, az est fővédnöke. Ezt követően Bereczkei Miklós…Tovább

Mai híradás az evangelizációról

Istennek legyen hála, ma este szűkösnek bizonyult a Lorántffy-terem. A templomba mentünk át, ahol népes közösség előtt hangzott az igehirdetés. A keddi evangelizációs est után a konfirmált fiatalok, csütörtök este a gyülekezet énekkara maradt együtt beszélgetésre, és együtt megvacsoráztunk. Az asztalravalót ezúttal is Kövér Zsolt missziói gondnok készítette el. A járvány után nemrég újjá alakult gyülekezeti énekkar szép, Istent magasztaló éneke is felcsendült a filagóriában. A hét további, minden estéjére…Tovább