Jótékonysági est

Február 18-án, szombaton jótékonysági estet szervezett a városban élő három történelmi keresztyén felekezet. A római katolikusik, görög katolikusok és a reformátusok. Az est színhelye a Mudrány étterem volt. Azt a célt tűztük ki, hogy az est tiszta bevételével a Sárospatakon tanuló kárpátaljai diákokat segítjük. A rendezvényt az est háziasszonya, Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nyitotta meg. Köszöntést mondott Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, az est fővédnöke. Ezt követően Bereczkei Miklós…Tovább

Hálaadó istentisztelet a Marosvásárhely-Vártemplomi Egyházközségben

Hálaadó istentiszteletre kapott meghívást gyülekezetünk lelkipásztora és főgondnoka a házastársaikkal a marosvásárhelyi testvérgyülekezetünktől. Október 22-én népes gyülekezet részvételével adtunk hálát a vártemplom felújításáért. Az istentiszteleten részt vett az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Kató Béla is, aki az istentisztelet elején egy kisgyermeket keresztelt. Az igehirdetést Dr. Kolumbán Vilmos egyházkerületi főjegyző végezte. Gyülekezetünk nevében Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket. Október 23-án a délelőtti istentiszteleten gyülekezetünk lelkipásztora prédikált, mely ezen a…Tovább

Kitüntetettek

. Augusztus 20-án a várudvarban megrendezett városi ünnepségen Közszolgálatért Díjjal tüntették ki egyházközségünk főgondnokát, dr. Mátyás Pétert, és dr. Bagoly Emesét, gyülekezetünk presbiterét. Az ünnepség részleteiről ezen a linken tájékozódhat: https://sarospatak.hu/2022/08/20/magyarorszag-szuletesnapja-sarospatakon/ Isten áldása legyen a kitüntetettek további orvosi, gyógyító munkáján és az egyházközségben vállalt szolgálatán. (Fénykép: sarospatak.hu)  

Mai híradás az evangelizációról

Istennek legyen hála, ma este szűkösnek bizonyult a Lorántffy-terem. A templomba mentünk át, ahol népes közösség előtt hangzott az igehirdetés. A keddi evangelizációs est után a konfirmált fiatalok, csütörtök este a gyülekezet énekkara maradt együtt beszélgetésre, és együtt megvacsoráztunk. Az asztalravalót ezúttal is Kövér Zsolt missziói gondnok készítette el. A járvány után nemrég újjá alakult gyülekezeti énekkar szép, Istent magasztaló éneke is felcsendült a filagóriában. A hét további, minden estéjére…Tovább

Igazkincs óvoda

Az Igazkincs Református Óvoda növendékei március 22-én templomunkban istentisztelet keretében mondták el bizonyságtételüket énekszóban és közös imádság formájában. A gyülekezet szeretettel fogadta őket ekkor is, mint első, adventi bemutatkozásukkor. Szeretettel várjuk a gyermekeket gyermek-istentiszteletre, szülőket, nagyszülőket pedig a templomi istentiszteletre. A gyermek-istentiszteletet vasárnaponként 10 órától a templomkertben lévő Lorántffy-teremben tartjuk, egyidőben a templomi istentisztelettel. Így egyben a gyermekmegőrzés is megoldott. Az intézmény munkájára, a családok életére Isten áldását kérjük. ….Tovább

Missziói gondnok eskütétele

Egyházközségünk presbitériuma a közelmúltban missziói gondnokot választott. Kövér Zsolt presbiter kapott bizalmat, ünnepélyes eskütételére január 30-án a délelőtti istentisztelet keretében került sor. Közösségünk úgy látta, a gyülekezetért és a közjóért régóta végzett sokrétű munkáját áldás kíséri.  E helyről is Isten áldását kérjük további munkájára és családjára. .   .

Újévi köszöntés

Az esztendő első napján tartott istentisztelet után a Lorántffy teremben a gyülekezet egy csoportja újévi köszöntésen vett részt. Kicsiny gyermekektől az idősekig minden korosztály képviselte magát. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket. Visszautalt az elmúlt év jelentősebb gyülekezeti eseményere és szólt az új esztendőben tervezett elképzelésekről. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is köszöntötte az egybegyűlteket. Hálát adott Istennek eddig megtett utunkért és utalt a 2022. év fontosságáról, mely mindannyiunkat…Tovább

Épül Bábel tornya

Korábbi vasárnapok egyikén a gyermek-istentiszteletre járó gyermekek Bábel tornya építésének történetével foglalkoztak. Honlapunk olvasóinak ízelítőül teszünk közzé néhány képet a lelkes munkáról. . . .

Pápalátogatás a gyászévtized évfordulóján

A pápalátogatásról másképpen – a jezsuita pápa Sárospatak református egyházi öröksége, I. Rákóczi György és Bocskai vallásszabadságért vívott küzdelmei, II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának nemes célkitűzései, valamint több, a jezsuiták működését tiltó vagy korlátozó országgyűlési határozat arra kötelez, hogy nézzünk a média által közvetített pápalátogatás csillogó látszatai mögé, hogy ne találtassunk részesnek az „írástudók árulásában,” a hallgatásban. Először is szóljunk tömören, három jellemző képben a három fő helyszínről, ahova a pápa…Tovább

Gyülekezeti nyári gyermektábor

Június 28-július 2 között szerveztük meg az idei gyülekezeti nyári gyermektábort. Sajnáljuk, hogy az immár hagyományos gyülekezeti eseményre a világjárvány miatt tavaly nem kerülhetett sor, de hálásak vagyunk Istennek, hogy idén megrendezhettük. A gyermekhét központi gondolata a járművek tájékozódását segítő GPS jól ismert útba igazító mondata volt: “Újratervezés!” Életünk során vannak olyan célállomások, amelyeket szeretnénk elérni. Kitűztük magunknak, elindultunk, de időközben olyan utakra tévedtünk, amelyek nem jók. Zsákutcába vezetnek, kereszteződéshez…Tovább

Rákóczi-ház nedvességmentesítése

Egyházközségünk Presbitériuma a 2021. évre a költségvetésbe előirányzatot rögzített a Rákóczi-ház további felújítása céljából. Építési Bizottságunk kivitelezési munkákkal foglalkozó presbiterekkel kiegészülve a helyszínen még tavaly bejárást tett, amiről a Presbitérium tájékoztatást is kapott. Eszerint a következő lépés a Rákóczi-ház környezetének megfelelő csapadékvíz elvezetése kell legyen, mivel a falak nedvesek, illetve egyes helyiségek padlózata is kicsit megsüllyedt. Árajánlat kérést és elfogadást követően megkezdődött a munka. Reméljük, hogy a munkálatok biztosítják az…Tovább

Ételt osztottak a rászorulóknak a sárospataki cserkészek

A vírushelyzet miatt cserkészeink ritkábban találkoznak, ám amikor ez mégis megtörténik, az közösségépítő és érvényesül a Cserkésztörvény: “A cserkész ahol tud, segít” (3. cserkésztörvény). Ezúttal rászorulóknak segítettek meleg étellel. Krisztus Urunk útmutatását töltötték be, amikor ezt tették, midőn Urunk ezt rendelte: „Mert éheztem, és ennem adtatok” (Máté 25,45). Örömmel osztjuk meg Dr. Nagy György cserkészparancsnok beszámolóját. A 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat ismét bekapcsolódott a Sárospataki Református Egyház által szervezett…Tovább