Idősek között végzett szolgálat

Minden hónap harmadik hetében istentiszteleti közösségben lehetnek együtt az Idősek Otthona lakói. Az alkalmakon lehetőség nyílik arra, hogy a jelenlévők közösségben éljék meg hitüket, amire igényük is van a bentlakóknak.

Az istentiszteleteken népes gyülekezet hallgatja az igét, akik szívből és örömmel éneklik szeretett zsoltáraikat, dicséreteiket. A bentlakók azért is hálásak, hogy az otthonban is van lehetőségük úrvacsorai közösség megélésére, amelyek az egyházi év üdvtörténeti ünnepeihez kapcsolódóan megerősítik hitüket és egy lelki közösséghez való tartozásukat is.

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone