Emlékezés Lorántffy Zsuzsannára

1660. április 18-án hunyt el Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony, városunk eddigi történetének legmeghatározóbb női személyisége. Évfordulóján, április 18-án, szombaton egyházközségünknek a fejedelemasszonyról elnevezett nőszövetsége és a gyülekezet néhány fős csoportja a járványhelyzet idejére bevezetett egészségügyi előírások megtartása mellett rövid megemlékezést tartott az Iskolakertben lévő Lorántffy-szobornál. Beszédet mondott Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony, a fejedelemasszony életéért és emberi példájáért hálaadó imádságot mondott a gyülekezet lelkipásztora. A megemlékezés végén koszorút helyeztek el.

A megemlékezésről tudósított az Európa Rádió, melyet a következő link keresőbe másolása után meghallgathat: https://europaradio.hu/tallozo/lorantffy-zsuzsanna-halalanak-evfordulojara-emlekeztek-sarospatakon

Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt című versének súlyos kérdése jut eszünkbe: “Hiszed, hogy volna olyan-amilyen / magyarság, ha nincs – Kálvin? / Nem hiszem.” Sárospataki megfelelője ennek a kérdésnek: Hiszed-e, hogy volna olyan-amilyen Sárospatak, ha nincs – Lorántffy Zsuzsanna? Nem hiszem.

A 360. évforduló kapcsán tartalmas megemlékezést írt a Rákóczi-vár igazgatója, Dr. Tamás Edit, melynek linkjét itt közöljük: http://sarospatak.hu/2020/04/18/340-esztendeje-halt-meg-lorantffy-zsuzsanna/

.

.

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone