Hálaadó istentisztelet

Az 1538 óta működő Sárospataki Református Egyházközség közgyűlése tíz évvel ezelőtt választotta meg lelkipásztorának Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor, teológiai tanárt, aki hitvestársával együtt szolgálja közöttünk Isten dicsőségét, közösségünk külső és belső épülését. Ő a négyszáznyolcvanöt éves gyülekezet hetvenharmadik lelkipásztora.

A gyülekezettel közösen megtett útra visszatekintve Isten megtartó kegyelméről és jóságának közöttünk véghezvitt jeleiről emlékeztünk meg. Az igehirdetés szolgálatát Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke végezte. A nap témája: „Együtt a szolgálatban.” E gondolat szellemében hangzottak visszaemlékezések, köszöntések. A gyülekezet és a kollégium összevont kórusát Bereczki Róbert karnagy vezette. A közös szolgálatban töltött időre emlékezett Pásztor Dániel püspök, Dr. Mátyás Péter főgondnok, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Dr. Enghy Sándor rektor, Aros János polgármester, Molnár Zsolt segédlelkész.

Az istentisztelet után a résztvevők a Mudrány étteremben szeretetvendégségen vettek részt.

Az istentisztelet előtt a presbitereket a parókián fogadták

.

.

A presbiterekkel együtt indultak az istentiszteletre

.

 

.

Az istentisztelet egy kisleány keresztelésével kezdődött

 

.

A gyülekezet énekkarát Bereczki Róbert karnagy vezette. A kórus szolgálata itt meghallgatható.


.

Népes gyülekezet hallgatta az igét

.

Balról jobbra: Aros Jánosné, Dr. Hörcsik Richárdné, Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta, Szabó-Mátyás Ildikó

.

Pásztor Dániel püspök Habakuk 2,1 kk. versei alapján prédikált, melyet itt is meghallgathat.

.

Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntőt mondott. A gyülekezet lelkipásztorának és feleségének átadta a gyülekezet ajándékát.

 

.

Pásztor Dániel püspök köszöntője

.

Dr. Enghy Sándor a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora folytatta a köszöntők sorát, a lelkipásztornak könyvajándékot adott át.

.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő felidézte az eltelt tíz esztendő fontosabb eseményeit, utalva a lelkipásztori szolgálat biblikus hátterére

.

Aros János polgármester Sárospatak város képviseletében szólt

 

.

Molnár Zsolt gyakornok-segédlelkész

.

 

Az istentisztelet Dr. Fodor Ferenc záró szavaival ért véget

 

.

Jobbról balra: Pásztor Dániel, Dr. Hörcsik Richárd, Dr. Fodor Ferenc, Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta, Aros János

.

Az együttlét szeretetvendégség keretében a Mudrány étteremben folytatódott

 

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone