Húsvéti legátusunk volt Sipos-Vizaknai Ábel

Sipos-Vizaknai Ábel, másodéves teológus hallgató, 2003-ban született Miskolcon. Vizsolyban nőtt fel, ahol szülei lelkipásztori szolgálatot láttak el, 2011-ig. Ekkor költöztek Gödre, ahol általános- és zeneiskolába járt. Köziskolai tanulmányait a budapesti Benkő István Református Gimnáziumban folytatta, itt is érettségizett. Gimnáziumi tanulmányai alatt fogalmazódott meg, hogy jogi pályán szeretne elhelyezkedni. Isten vezetését kérte ebben. Imádságai által Isten azonban azonban megmutatta, hogy szülei után a teológiára menjen. Útkeresésében Isten nem hagyta válasz nélkül. Nagy hangsúlyt kaptak Pál apostol Timóteusnak írott sorai: „De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által…” (2Tim 3:14-15).

Így kezdte meg teológiai tanulmányait 2021. szeptemberében Sárospatakon. Szülei szintén a pataki teológián végeztek, így erős zempléni és abaúji gyökerekkel rendelkezik, mind a mai napig.

.

Sipos-Vizaknai Ábel

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone