Intézményi vasárnap

Iskolaidőben havonta egy alkalommal gyülekezetünkben intézményi vasárnap van, amikor valamely pataki egyházi intézmény az istentiszteletet énekszóval vagy verssel gazdagítja. November 11-én a Sárospataki Református Kollégium kórusa énekelt Bereczki Róbert karnagy vezetésével. Az igehirdetést Fejér Zoltán vallástanár végezte.

.

Bereczki Róbert látta el a kántori teendőket is.

.

A kollégiumi énekkar

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone