Intézményi vasárnap

Intézményi vasárnap volt advent második vasárnapján, amikor a délelőtti istentiszteleten hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának diákjai mondták el versben és énekszóban bizonyságtételüket. Az igehirdetést Fejér Zoltán intézményi lelkész végezte.

Fontosnak tartjuk a gyülekezet és az intézmények közötti jó kapcsolatot. Az iskolának szüksége van gyülekezetélményre, a gyülekezetnek pedig fontos az iskola. Reménységünk szerint soraik közül kerül ki majdan a jövendő gyülekezete. Anyaszentegyházunk, amikor az államtól iskolákat kért vissza, nem csupán felelősségteljes közoktatási feladatokat vállalt át, hanem az a reménység volt a a lelkekben, hogy az intézményi keretek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a magas szintű közoktatási ismereteken kívül növendékeink istenismeretre jutnak.

.

.

.

.

.

.

.

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone