Presbiteri eskütétel

2017. december 24-én délelőtt, a Mudrány étteremben tartott istentiszteleten volt egyházközségünk újonnan választott presbitériuma tagjainak eskütétele. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor igehirdetése Jézus nemzetségtáblázata alapján a Megváltó nemzedékváltásban megmutatkozó kegyelméről szólt. Az eskütétel után a presbitérium képviseletében Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntötte a jelenlévőket. Tartalmas igei gondolatokat fogalmazott meg Ezékiel könyve 33. fejezetének versei alapján az Isten szolgálatában lévők felelősségéről, őrállói tisztéről.

Az új presbitérium egy csoportja

.

Eskütétel

.

Lelkipásztor és főgondnok kézfogással kifejezte jókívánságait

.

.

Dr. Mátyás Péter felelősséget ébresztő beszédet mond az őrállói tisztről

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone