Testvéri találkozás

Február 18-án a Mudrány étteremben jótékonysági estet szerveztünk a városban élő történelmi keresztyén felekezetekkel: római és görög katolikusokkal. Azt a célt tűztük ki, hogy a városban tanuló olyan kárpátaljai diákokat segítünk, akik családjuktól elszakadva élnek. A háborús helyzet miatt nem utazhatnak haza és szerettei nem látogathatják meg őket, családi támogatásra nem számíthatnak. Február 23-án este találkoztunk a támogatottak egy csoportjával. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor tájékoztatta a résztvevőket a tiszta bevétel összegéről, a szétosztás módjáról és a támogatás átvételének mikéntjéről. Az együttlét meghitt testvéri beszélgetéssel folytatódott, a másik két testvérfelekezet papja is szólt. Aros János, Sárospatak polgármestere elismeréssel méltatta az est célkitűzését, a felekezetek közötti szép egyetértést. Biztatta a szervezőket, hogy jövőre is kezdeményezzenek hasonló összefogást valamilyen cél érdekében. Reménykedjünk azonban abban, hogy ne ugyanezen cél érdekében, bízva abban, hogy a háború mihamarabb véget ér. Végül a jótékonysági est háziasszonya, Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta imádságot mondott, Bereczkei Miklós plébános vezetésével elmondtuk együtt az Úrtól tanult imádságot, ezután pedig Páll Miklós görög katolikus parókus áldást mondott.

.

.

.

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone